4 september 2009

På återseende..

Nästa gång hoppas vi hela vägen är klar..!

Basstämman i köksorkesternKulturutbyte!

Vi bad barnen lära oss en dans o en sång.

ÖvningarUppvisningEftertankar...


Tillbaks hemma efter en väldigt lång resa. Vi lämnade Kükes med ett visst vemod och med många intryck, upplevelser och tankar. Samtidigt undrar vi förstås vilket avtryck vi har gjort. Deltagarna vi har mött har kommit från olika platser och lever med olika förutsättningar.Det var dels unga studenter/volontärer som tillhör vår partnerorganisation och dels män från landsbygden i Has-området, som alla har skadats av minor.Det var också ett par rullstolsburna personer och de som arbetar inom sociala fältet.

Alla fick i uppgift att summera med ett fåtal ord och här är några kommentarer:

- Annorlunda och intressant
-Jag är väldigt glad över aktiviteten
- Jag känner att jag är värd mycket
-Kom igen!

Den yngre gruppen bestod av barn som deltar i kulturcentrets aktiviteter samt några barn med funktionsnedsättning från ett center. De fick också samma uppgift att finna ett ord och då var kommentarerna bl a :

- Instrumenten
- Skulpturerna
- Magiska tuggummit ( en rolig övning Mike gjorde)

Vi förstod att särskilt de yngre tyckte det var väldigt roligt att få spela på instrument de inte hade sett innan. Speciellt tjejerna tycktes uppskatta övningen då vi byggde skulpurer med varandra.

Nästa steg i det här projektet är att en grupp på 3-5 personer ska delta i en av våra höstkurser i Sverige och förhoppningsvis kan det sedan bildas en liten arbetsgrupp som kan fundera på framtida projekt. En hel del tid har ägnats åt att diskutera framtiden och intresse finns. Vi träffade bl a utbildningsansvarig i regionen och han ville gärna se ett framtida projekt med utbildning av lärare.

Flera vägar kan vi välja och det gäller att skynda långsamt och klokt så att det blir bra.

Nu har vi tagit ett litet steg och det känns fantastiskt roligt!

2 september 2009

Och slutligen..!

Och nu ar var resa nastan over. Idag har vi arbetat med barn fran kulturcentret och sociala centret dvs barn med funktionsnedsattning. Och wow, vi hade roligt! Forst gav de oss en show med traditionella danser och sanger iforda folkdrakter.

Vi arbetade med liknande saker som vi gjort tidigare i veckan dvs en mix av musik, inspelning, rorelse etc.

Vi fick ocksa chansen att lara oss traditionell dans och en sang. De kontrollerade vart uttal bade genom att lyssna och lasa pa lapparna.

Ikvall gjorde vi en utflykt till Kosovo for cafebesok.Valdigt trevligt och otroligt vacker plats!

Imorgonbitti vantar en liten utvardering innan vi ska ta oss ned till Tirana och flygen norrut.

1 september 2009

Soundbeamsolo


Bildberättelser

Idag har vi lagt till en "stillbild". Grupperna fick valja sjalva hur de ville att deras lilla story skulle avslutas. Sedan bestamde de ljud och musik de ville ha, som spelades av en annan grupp alt var inspelad bearbetad musik.

Koksorkestern sattes ihop med sangen och blev ett langre musikstycke. Vi avslutade dagen med att gora som en "forestallning" for oss sjalva.Alla fick sedan skriva ord som sammanfattade deras upplevelse av de har tva dagarna.
Mycket har gjorts och det har varit intressant att se gruppen utvecklas.
Imorgon ska vi arbeta med unga i aldern 10-15 ar, foraldrar och larare.

Foton!