6 augusti 2013

Efter första dagens arbete

Karin A - kursdeltagare

Varför valde du att komma till Share Musics sommarkurs? Jag älskar musik, share music, för att det är häftigt. Jag älskar caféer, blommor att jobba i kiosken. Det är jätteskönt här, tycker jag!

Vad var bäst idag? Det är olika - dans, sjunga och spela gitarr.

Sasha - kursdeltagare från Ukraina

Vad tycker du om projekten här? Det är mycket intressant båda seminarer (som de internationella deltagarna tidigare haft, anm.) och hela sommarkursen, för det är ett mycket stort arbete. Och många deltagare där fler än hälften har en funktionsnedsättning. Vi är alla mycket olika men alla är mycket öppna, aktiva, lär sig av varandra och kommunicerar mycket med varandra. Jag var positivt överraskad av det och det var någon slag chock för mig.

Vad tycker du om de olika aktiviteter som händer här idag? Jag tycker att det är jätteintressant, det är tre olika grupper; en i musik, en i rörelse och en i bildkonst. För mig var det intressant att jag insåg att personerna med funktionsnedsättning inte hade några problem att göra precis samma rörelse-övningar som vi andra gjorde. Att alla kan spela olika musikinstrument och sjunga visste jag innan, så det var ingen överraskning för mig. Ellies workshop bevisade en gång för alla att man inte behöver ha ett gemensamt talspråk, när man har som uppgift att vara kreativ och försöka skapa något.

Hela dagen tänkte jag på hur vi skulle kunna koppla samman vår rörelse med musiken som vi har skapat och med bilderna som projicerades på väggarna. Jag är övertygad att det som vi gör nu, det kommer kanske att vara framtiden för konstutveckling över huvud taget. Share Music är de som uppfinner dessa nya konstformer. Jag är helt övertygad att vi klarar det, och att människor kommer att prata om det. Den första dagen gick jättebra, vad som händer under de övriga sex dagarna blir spännande!

Alexander Gottfarb - kursledare (dansare/koreograf)

Hur gick det idag? Det var en intensiv dag, lite kaos med lokaler men bra arbete, tycker jag. Det tar alltid ett tag att lära känna varandra.

Var det något som var extra roligt? Vi har planerat massa saker innan vi kommer hit, och efter första dagen så ser man att det funkar med alla personer. Nu har jag mer koll på varje individ och då kan jag arbeta mer utefter vilka människor som faktiskt är här - det blir lättare att planera det fortsatta arbetet. 

Hur är status i det pågående arbetet just nu? Vi utvecklar olika improvisations-situationer, som ser likadana ut nu, som de sedan ska göra på lördag. Så arbetet handlar mycket om att definiera de här situationerna, så att vi inte behöver repa så mycket på slutet, utan materialet är det vi arbetar fram tillsammans.

Inga kommentarer: