4 februari 2014

En inspirerande WORKshopdag

Söndagen den 26 januari 2014 samlades ett gäng förväntansfulla personer på Balettakademien i Stockholm. Som vanligt när Share Music är i farten var skaran allt ifrån nybörjare till proffs, vilket jag personligen tycker gör dynamiken väldigt fin!

Dagen leddes av koreografen Alexander Gottfarb och bland det första jag lade märke till var hans sätt att bemöta oss på. Det som för mig är väldigt viktigt i mitt intressepolitiska arbete blev här så uppenbart genom en enkel handling. Det visade sig nämligen vara en monitor ut till caféet respektive entrén som visade allt vi gjorde inne i salen. Alexander informerade om detta och frågade om någon var emot att bli filmad. När han inte fick något svar, svarade han själv "då ber jag dem att stänga av skärmen".

Dagen handlade om rörelse, både individuellt, i par samt i grupp. Varifrån kommer en rörelse och vad händer på vägen till den blir en färdig produkt? Vi fick tre skilda områden att arbeta utifrån: militär, sport och religion. Det viktiga var inte resultatet utan vägen dit samt att försöka hålla fokus så att man inte ändrade rörelsen mitt i det man hade påbörjat. 

När vi arbetade parvis skulle man i den ena övningen spegla varandra och i nästa skulle vi gissa varandras figurer vilka skulle vara utifrån militär, sport och religion. Koncentrationen var på topp, men jag kan erkänna att det var svårt att hålla sig till just den första tanken av en figur, det var lätt att vilja hoppa till nästa och gå vidare.

Nu drar jag en parallell till retorikens värld, något som jag själv är väldigt intresserad av. Ordet retorik betyder konsten att tala så att åhöraren lyssnar. Denna parallell har jag tänkt på många gånger då man som dansare står inför publik. Det viktiga i dansen är vad publiken ser och hur den uppfattar det som sker på scenen. För att komma till publikens hjärtan måste den som står på scenen fundera hur rörelsen i det här fallet kommer att bli betraktad.

Tack för en inspirerande WORKshopdag!
Hälsar Anna Westerberg

Inga kommentarer: